But I'D Rather Have A Bowl Of Cotavi.

Get It On With A Man Like Me

samtalsterapi stockholm

Att gå i samtalsterapi i Stockholm kan vara något som kan förändra ens liv till det bättre. Särskilt om man har problem med alkohol. Många har det utan att veta vad de ska göra åt det. Men samtalsterapi kan vara just det som behövs. Det kan vara lättare att prata med någon som är neutral, som en samtalsterapeut, än någon man redan har en personlig relation till. Så är det, det kan vara svårt att erkänna för sina närmaste, eller ens för sig själv kanske, att man behöver hjälp. För egen del har jag en terapeut som funkar för mig. Hon är både samtalsterapeut och massör. Jag går på massage där.