But I'D Rather Have A Bowl Of Cotavi.

Get It On With A Man Like Me

Jane Austen

En annan av romantikens författare som också utvecklade den moderna kärleksromanen var Jane Austen, född 1775. Hennes romaner var spirituellt eleganta, ironiska och sarkastiska. Hon beskrev på ett enastående sätt olika personer och situationer i vardagslivet. Romanerna utspelar sig i lantliga miljöer och inom högre engelsk medelklass. I Jane Austens romaner finns det oftast en grundberättelse, som går ut på att en ung kvinna ska träffa en man att gifta sig med och dela resten av sitt liv med. Austen beskriver personerna på ett för tiden nytt sätt.